Bộ đề kiểm tra định kì học kì 1 Hóa 9 có đáp án (Mới nhất) - Đề 19

  • 10215 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Ba ống nghiệm chứa các dung dịch FeCl2, FeCl3, AlCl3. Để phân biệt các chất trên bằng phương pháp hóa học, có thể sử dụng thuốc thử nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

 

FeCl2

FeCl3

AlCl3

NaOH

kết tủa trẵng xanh

kết tủa nâu đỏ

kết tủa trắng keo, tan trong bazơ dư

Phương trình phản ứng xảy ra:

FeCl2+2NaOHFeOH2+2NaCl 

                       kết tủa trắng xanh

FeCl3+3NaOHFeOH3+3NaCl 

                          kết tủa nâu đỏ

AlCl3+3NaOHAlOH3+3NaCl 

                         kết tủa trắng keo

AlOH3+NaOHNaAlOH4 

                            dung dịch không màu


Câu 2:

Nhôm có thể phản ứng với dãy chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

2Al+3CuSO4Al2SO43+3Cu

2Al+BaOH2+6H2OBaAlOH42+H2

Al+3AgNO3AlNO33+3Ag


Câu 3:

Hàm lượng các nguyên tố trong thép thường là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B


Câu 4:

Các dụng cụ như cuốc, xẻng, dao, búa… khi lao động xong phải lau chùi, vệ sinh các dụng cụ này. Việc này nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C


Câu 5:

Có thể loại bỏ các khí độc HCl, H2S, SO2, CO2 bằng chất nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các khí HCl, H2S, SO2, CO2 đều tác dụng với Ca(OH)2 nên sẽ bị giữ lại trong dung dịch

CaOH2+2HClCaCl2+2H2O

CaOH2+H2SCaS+2H2O

CaOH2+SO2CaSO3+H2O

CaOH2+CO2CaCO3+H2O 


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận