Bộ đề kiểm tra định kì học kì 1 Hóa 9 có đáp án (Mới nhất) - Đề 34

  • 10125 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Khí nào sau đây không thể được làm khô bằng CaO?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khí CO2 không thể được làm khô bằng CaO vì khi có mặt hơi nước, CaO sẽ tác dụng với nước tạo thành Ca(OH)2, Ca(OH)2 tác dụng với CO2 nên không thể thu lại khí CO2.

CaO+H2OCaOH2 

CaOH2+CO2CaCO3+H2O


Câu 2:

Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl tạo thành dung dịch màu vàng nâu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Fe2O3+6HCl2FeCl3+3H2O 

Dung dịch FeCl3 là dung dịch màu vàng nâu.


Câu 3:

Dãy oxit nào sau đây đều tác dụng với dung dịch bazơ tạo muối và nước?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo muối và nước là oxit axit

P2O5+6NaOH2Na3PO4+3H2O
CO2+2NaOHNa2CO3+H2O 
SO3+2NaOHNa2CO4+H2O
SiO2+2NaOHNa2SiO3+H2O

Câu 4:

Để thu được khí oxi từ hỗn hợp khí oxi, sunfurơ và cacbonic, người ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch chứa:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khi cho hỗn hợp khí đi qua dung dịch Ca(OH)2, Ca(OH)2 tác dụng với CO2 và SO2 mà không tác dụng với O2 nên ta thu được khí oxi không lẫn tạp chất.

CO2+CaOH2CaCO3+H2O

SO2+CaOH2CaSO3+H2O 


Câu 5:

Cho các phân bón: (NH4)HPO4, NH4NO3, K2CO3, CaHPO4. Số phân bón đơn là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Phân bón đơn là phân bón chỉ chứa một trong ba nguyên tố dinh dưỡng chính là đạm (N), lân (P), kali (K): NH4NO3, K2CO3, CaHPO4


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận