Bộ đề kiểm tra định kì học kì 1 Hóa 9 có đáp án (Mới nhất) - Đề 4

  • 10080 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch Ca(OH)2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

CaOH2+Na2CO3CaCO3+NaOH 

                                   kết tủa trắng


Câu 2:

Cặp chất nào sau đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cặp chất có thể cùng tồn tại trong cùng một dung dịch nghĩa là cặp chất đó không phản ứng với nhau


Câu 3:

Các phản ứng giữa muối và axit, dung dịch muối và dung dịch bazơ, dung dịch muối và dung dịch muối đều thuộc loại phản ứng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa hoạc, trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới không tan hoặc chất khí.


Câu 5:

Dung dịch CuSO4 có thể tác dụng với dãy chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

CuSO4+ZnZnSO4+Cu

CuSO4+2AgNO3Ag2SO4+CuNO32 

                                kết tủa trắng

CuSO4+2KOHCuOH2+K2SO4 

                         kết tủa xanh lam

CuSO4+BaCl2BaSO4+CuCl2 

                          kết tủa trắng


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận