Bộ đề kiểm tra định kì học kì 1 Hóa 9 có đáp án (Mới nhất) - Đề 9

  • 10222 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cặp chất nào sau đây không thể  tồn tại trong cùng một dung dịch?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cặp chất tạo tác dụng với nhau sẽ không tồn tại trong cùng một dung dịch

Na2CO3+BaCl2BaCO3+2NaCl 


Câu 2:

Có thể sử dụng cách nào để làm sạch dung dịch muối NaNO3 có lẫn tạp chất NaCl?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Khi cho dung dịch muối NaNO3 có lẫn tạp chất NaCl tác dụng với dung dịch AgNO3 vừa đủ chỉ có NaCl phản ứng:

NaCl+AgNO3AgCl+NaNO3 

Sau đó ta lọc đi kết tủa AgCl, thu được dung dịch chỉ chứa muối NaNO3


Câu 3:

Cất không dùng làm phân bón hóa học là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C


Câu 4:

Dung dịch chất X có pH > 7, khi tác dụng với natri cacbonat tạo kết tủa trắng. X có thể là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ba(OH)2 là một bazơ nên dung dịch của nó có pH > 7, khi tác dụng với Na2CO3 tạo kết tủa BaCO3 màu trắng

Na2CO3+BaOH2BaCO3+2NaOH 


Câu 5:

Axit sunfuric đậm đặc có tác dụng hút ẩm rất tốt nhờ tính háo nước. Vì vậy nó thường được dùng để làm khô các chất bị ẩm hơi nước. Trong các khí sau, khí nào được làm khô bởi H2SO4 đặc?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các chất khí được làm khô bởi H2SO4 phải là chất không phản ứng với H2SO4 (cả khi có nước)


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận