Bộ đề kiểm tra định kì học kì 1 Hóa 9 có đáp án (Mới nhất) - Đề 8

  • 10076 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Có 1 ống nghiệm chứa nước và dung dịch phenolphtalein, cho oxit nào vào ống nghiệm thì dung dịch chuyển sang màu đỏ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

CaO là một oxit bazơ có thể tác dụng với nước, tạo thành dung dịch bazơ Ca(OH)2 làm phenophtalein không màu hóa đỏ

CaO+H2OCaOH2 


Câu 2:

Bazơ được dùng để sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, bột giặt là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Natri hiđroxit (NaOH) có rất nhiều ứng dụng rộng rãi trong đời sống và trong công nghiệp. Ngoài sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, bột giặt, natri hiđroxit còn được sử dụng để sản xuất tơ nhân tạo, sản xuất giấy, chế biến dầu mỏ và nhiều ngành công nghiệp hóa chất khác.


Câu 3:

Không thể sử dụng chất nào để phân biệt dung dịch NaOH và Ca(OH)2?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dung dịch HCl có thể tác dụng được cả NaOH và Ca(OH)2 nhưng cả hai phản ứng đều tạo muối tan, không thể nhìn thấy hiện tượng nên không dùng HCl để phân biệt NaOH và Ca(OH)2

NaOH+HClNaCl+H2O

CaOH2+HClCaCl2+2H2O 


Câu 4:

Muối nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH tạo chất không tan màu xanh lam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

2NaOH+CuSO4CuOH2+Na2SO4 

                          kết tủa xanh lam


Câu 5:

Hiện tượng xảy ra khi cho một đinh sắt vào dung dịch đồng (II) sunfat là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đinh sắt tan dần do tác dụng với dung dịch CuSO4 tạo muối FeSO4 không màu nên dung dịch CuSO4 ban đầu có màu xanh sau đó nhạt dần, kim loại đồng sinh ra bám trên đinh sắt

Fe+CuSO4FeSO4+Cu 


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận