Bộ đề kiểm tra định kì học kì 1 Hóa 9 có đáp án (Mới nhất) - Đề 5

  • 10193 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Thành phần chiếm tỉ lệ lớn nhất về khối lượng trong thực vật là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nước chiếm tỉ lệ rất lớn trong thực vật, vào khoảng 90%, còn lại là các chất kho chừng 10%


Câu 2:

Hóa chất nào sau đây không dùng để khử chua đất trồng trọt?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đất có tính chua có nghĩa là có pH < 7, để khử chua cho đất cần sử dụng chất có pH > 7. Vì H2SO4 là một axit mạnh, có pH < 7 nên không thể dùng H2SO4 để khử chua đất.


Câu 3:

Nguyên tố nào trong phân bón giúp cho cây tổng hợp được chất diệp lục và kích thích cây trồng ra hoa, làm hạt?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Thực vật cần kali để tổng hợp chất nên chất diệp lục và kích thích cây trồng ra hoa, làm hạt. Thực vật hấp thụ kali dưới dạng muối tan trong đất.


Câu 4:

Nhiệt phân hỗn hợp Fe(OH)3 và Cu(OH)2 đến khối lượng không đổi, chất rắn thu được là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các bazơ không tan bị nhiệt phân tạo thành oxit bazơ tương ứng.

2FeOH3toFe2O3+3H2O

CuOH2toCuO+H2O 


Câu 5:

Muốn thu được khí oxi tinh khiết từ hỗn hợp khí chứa O2, SO2, CO2 phải dẫn hỗn hợp qua dung dịch nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các oxit SO2, CO2 là oxit axit nên tác dụng với bazơ NaOH, khí oxi không tác dụng với NaOH nên sẽ đi ra khỏi dung dịch

SO2+2NaOHNa2SO3+H2O
CO2+2NaOHNa2CO3+H2O 

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận