Bộ đề kiểm tra định kì học kì 1 Hóa 9 có đáp án (Mới nhất) - Đề 10

  • 10128 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Dùng hóa chất nào sau đây để phân biệt hai dung dịch Na2SO4 và Na2CO3?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dung dịch HCl khi tác dụng với dung dịch Na2CO3 tạo khí CO2 thoát ra, HCl không phản ứng với Na2SO4

2HCl+Na2CO32NaCl+H2O+CO2 


Câu 2:

Kim loại Fe có thể tác dụng được với dãy chất nào sau đâu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Fe+2AgNO3FeNO32+2Ag

Fe+H2SO4FeSO4+H2

Fe+CuCl2FeCl2+Cu

4Fe+3O3to2Fe2O3


Câu 3:

Cho phương trình phản ứng Cu+H2SO4CuSO4+X+H2O , X là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cu+2H2SO4đacCuSO4+SO2+2H2O


Câu 4:

Cho 5,40 gam kim loại nhôm tác dụng với axit sunfuric loãng. Số mol H2SO4 đã phản ứng là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

2Al+3H2SO4Al2SO43+3H2

2        3

0,2      0,3 

Số mol Al là: nAl=mAlMAl=5.4027=0,2mol 

Số mol H2SO4 là: nH2SO4=0,2.32=0,3mol 

Câu 5:

Chất nào tác dụng với dung dịch NaOH cho kết tủa màu nâu đỏ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

FeCl3+3NaOHFeOH3+3NaCl 

                           kết tủa nâu đỏ


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận