Bộ đề kiểm tra định kì học kì 1 Hóa 9 có đáp án (Mới nhất) - Đề 18

  • 10200 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Có 3 lọ đựng 3 chất riêng biệt Mg, Al, Al2O3. Để nhận biết chất rắn trong từng lọ chỉ dùng một thuốc thử là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nhận biết như bảng dưới đây

 

Mg

Al

Al2O3

KOH

Không hiện tượng

Kim loại tan, có khí thoát ra

Chất rắn tan dần

Phương trình hóa học:

2Al+2KOH+6H2O2KAlOH4+3H2

Al2O3+2KOH+2H2O2KAlOH4 


Câu 3:

Tại sao trong tự nhiên, nhôm và sắt không tồn tại dưới dạng đơn chất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B


Câu 4:

Cho sơ đồ phản ứng sau:

 Zn+2HClZnCl2+H2

ZnCl2+2NaOHZnOH2+2NaCl

ZnOH2toZnO+H2O

(X) là chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Zn+2HClZnCl2+H2

ZnCl2+2NaOHZnOH2+2NaCl

ZnOH2toZnO+H2O


Câu 5:

Hợp kim là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hợp kim là chất rắn thu được khi làm nguội hỗn hợp nóng chảy nhiều kim loại khác nhau hoặc kim loại và phi kim.

Ví dụ: théo và gang là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận