Bộ đề kiểm tra định kì học kì 1 Hóa 9 có đáp án (Mới nhất) - Đề 15

  • 10129 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C


Câu 2:

Đinh sắt bị ăn mòn nhanh trong môi trường

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đinh sắt bị ăn mòn nhanh hơn trong dung dịch muối ăn là do xảy ra sự ăn mòn điện hóa, môi trường muối ăn là chất điện li mạnh khiến sự ăn mòn điện hóa xảy ra nhanh hơn.


Câu 3:

Đồ vật làm bằng kim loại không bị gỉ nếu

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Bảo quản đồ dùng bằng kim loại sạch sẽ để hạn chế tối đa sự tiếp xúc của đồ dùng kim loại với những tác nhân gây ăn mòn kim loại (nước, đất,…)


Câu 5:

Quặng manhetit chứa

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận