Bộ đề kiểm tra định kì học kì 1 Hóa 9 có đáp án (Mới nhất) - Đề 24

  • 10126 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tính chất hóa học chung của phi kim là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B


Câu 2:

Clo là một khí độc. Khi điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm, người ta dùng bông tẩm chất gì để nút bình đựng clo, ngăn cản khí clo thoát ra ngoài?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Khí clo có khả năng tác dụng với xút (NaOH) nên sẽ bị giữ lại khi đi qua bông tẩm xút, nhờ đó mà ngăn cản được khí clo thoát ra ngoài, gây độc.

2NaOH+Cl2NaCl+NaClO+H2O


Câu 3:

Quá trình nào sau đây không sinh ra khí cacbonic?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Quang hợp của cây xanh là quá trình tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ như H2O và CO2 nhờ năng lượng ánh sáng. Do đó quá trình quang hợp không những không thải ra khí CO2 mà còn thu vào khí CO2, làm sạch không khí. Vì vậy chúng ta phải luôn có ý thức bảo vệ, trồng cây xanh để đem lại bầu không khí trong sạch.


Câu 4:

Cho luồng khí CO dư qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, MgO, Al2O3. Sau phản ứng, hỗn hợp chất rắn còn lại là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Khí CO chỉ khử được oxit của các kim loại đứng sau nhôm trong dãy hoạt động hóa học của kim loại. Do đó CO chỉ khử được CuO, Fe2O3; không khử được MgO, Al2O3

CO+CuOtoCu+CO2

3CO+Fe2O3to2Fe+3CO2 


Câu 5:

Thổi luồng khí Co2 từ từ vào dung dịch nước vôi trong đến dư, thu được dung dịch trong suốt không màu. Các muối tạo ra theo thứ tự là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khi bắt đầu thổi khí CO2 vào dung dịch nước vôi trong, xảy ra phản ứng tạo kết tủa trắng, làm đục nước vôi:

CO2+CaOH2CaCO3+H2O 

Khi thổi đến dư CO2, kết tủa bị hòa tan lại, tạo dung dịch không màu trong suốt:

CaCO3+CO2+H2OCaHCO32 


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận