Bộ đề kiểm tra định kì học kì 1 Hóa 9 có đáp án (Mới nhất) - Đề 13

  • 10117 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Muối sắt (III) được tạo thành khi cho sắt tác dụng với

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Sắt tác dụng với khí Cl2 ở nhiệt độ cao tạo sắt (III) clorua

2Fe+3Cl2to2FeCl3 


Câu 2:

Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch bazơ (kiềm)?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nhôm có phản ứng với dung dịch kiềm vì nhôm hiđroxit có tính lưỡng tính

2Al+2NaOH+6H2O2NaAlOH4+3H2 


Câu 3:

Nhôm và sắt không phản ứng với

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nhôm và sắt không phản ứng với HNO3 và H2SO4 đặc nguội, hay ta nói nhôm và sắt bị thụ động hóa trong HNO3 và H2SO4 đặc nguội.


Câu 4:

Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với dung dịch CuSO4, thu được dung dịch A và chất rắn B gồm 2 kim loại. Cho B tác dụng với dung dịch HCl thấy có khí bay lên. Trong B chứa:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khi cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với dung dịch CuSO4, xảy ra 2 phương trình

2Al+3CuSO4Al2SO43+3Cu1 

Fe+CuSO4FeSO4+Cu2

Vì Al hoạt động hóa học mạnh hơn Fe nên phương trình (1) xảy ra trước.

Hỗn hợp B gồm 2 kim loại, trong đó Cu là kim loại thu được sau phản ứng, vậy kim loại còn lại phải là Fe dư. Fe tác dụng với dung dịch HCl giải phóng H2

Fe+2HClFeCl2+H2 


Câu 5:

Cho lá nhôm vào dung dịch HCl. Lấy dung dịch thu được nhỏ vài gọt NaOH đến dư, hiện tượng xảy ra là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cho lá nhôm vào dung dịch HCl, ta thu được dung dịch muối nhôm clorua. Lấy dung dịch nhỏ vài giọt NaOH đến dư, ban đầu sẽ tạo kết tủa Al(OH)3 trắng keo, sau đó kết tủa tan dần lại trong bazơ dư tạo dung dịch không màu trong suốt vì Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính.

2Al+6Hcl2AlCl3+3H2

AlCl3+3NaOHAlOH3+3NaCl 

                       kết tủa trắng keo

AlOH3+NaOHNaAlOH4 


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận