Bộ đề kiểm tra định kì học kì 1 Hóa 9 có đáp án (Mới nhất) - Đề 2

  • 10196 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Sử dụng giấy quỳ tím để nhận biết axit thì quỳ tìm chuyển sang màu gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong hóa học, quỳ tìm là chất chỉ thị màu để nhận biết dung dịch axit, dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ


Câu 2:

Kim loại nào sau đây không tác dụng được với axit sunfuric loãng, giải phóng khí hiđro?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Axit sunfuric loãng (H2SO4) không tác dụng với đồng và giải phóng hiđro


Câu 3:

Phản ứng giữa dung dịch H2SO4 và dung dịch NaOH là phản ứng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Phản ứng giữa dung dịch axit H2SO4 và dung dịch bazơ NaOH là một phản ứng trung hòa, tạo ra muối và nước

H2SO4+2NaOHNa2SO4+2H2O 


Câu 4:

Khi pha loãng axit sunfuric đặc, ta phải:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì H2SO4 đặc tan vô hạn trong nước và tỏa ra rất nhiều nhiệt, nếu ta rót nước vào H2SO4, nước sôi đột ngột và kéo theo những giọt axit bắn ra xung quanh gây nguy hiểm. Vì vậy, muốn pha loãng axit H2SO4 đặc, người ta phải rót từ từ axit vào nước và khuấy nhẹ bằng đũa thủy tinh.


Câu 5:

Dung dịch HCl tác dụng được với chất trong dãy nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

2Al+6HCl2AlCl3+3H2

Na2O+2HCl2NaCl+H2O

CuOH2+2HClCuCl2+2H2O

K2CO3+2HCl2KCl+H2O+CO2


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận