Bộ đề kiểm tra định kì học kì 1 Hóa 9 có đáp án (Mới nhất) - Đề 6

  • 10192 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Dãy chất gồm những oxit tác dụng được với axit HCl là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các oxit bazơ tác dụng với HCl tạo muối và nước

CuO+2HClCuCl2+H2O
Fe2O3+6HCl2FeCl3+3H2O
MgO+2HClMgCl2+H2O
BaO+2HClBaCl2+H2O 

Câu 2:

Trong những chất sau: CuO; CO2, Fe2O3, CaO chất nào có thể tác dụng với nước tạo ra sản phẩm làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

CaO tác dụng với nước, tạo thành dung dịch bazơ Ca(OH)2 làm quỳ tím hóa xanh

CaO+H2OCaOH2 


Câu 3:

Cho các chất NaOH, HCl, SO2, CaO, H2O. Số cặp chất tác dụng được với nhau là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

NaOH+HClNaCl+H2O

2NaOH+SO2Na2SO3+H2O

2HCl+CaOCaCl2+H2O

SO2+CaOCaSO3

SO2+H2OH2SO3

CaO+H2OCaOH2

 


Câu 4:

Nhóm oxit nào sau đây tác dụng được với nước?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Na2O+H2O2NaOH

SO3+H2OH2SO4

CO2+H2OH2CO3

BaO+H2OBaOH2


Câu 5:

Vôi tôi là tên gọi của

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận