Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 1 (có đáp án): Tính chất hóa học, Khái quát về sự phân loại của oxit.(phần 2)

  • 6279 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 57 phút

Câu 1:

Oxit bazơ không có tính chất hóa học nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C

Oxit bazơ không  tác dụng được với tất cả kim loại.                                                                                                                                                                                


Câu 2:

Dãy các chất tác dụng được với oxit bazơ Na2O là:

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Tính chất hóa học của oxit axit là

Xem đáp án

Chọn D

Tính chất hóa học của oxit axit là

- Tác dụng với nước.

- Tác dụng với dung dịch bazơ.

- Tác dụng với một số oxit bazơ.


Câu 4:

Oxit axit có thể tác dụng được với

Xem đáp án

Chọn D

Tính chất hóa học của oxit axit là

+ Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit

+ Tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước

+ Tác dụng với một số oxit bazơ tạo thành muối


Câu 5:

Cho các oxit bazơ sau: Na2O, FeO, CuO, Fe2O3, BaO. Số oxit bazơ tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là

 

Xem đáp án

Chọn A

Các oxit bazơ tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là: 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Hà Thanh Chúc

1 năm trước

Mei Ele

A

8 tháng trước

Anh Tran The

Sai thì có giải thích rất dễ hiểu

Bình luận


Bình luận

Phuongthuy Nguyen
22:42 - 10/11/2020

ê

Hồ Khang
16:52 - 03/10/2021

J

Hồ Khang
16:52 - 03/10/2021

J