Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 1 (có đáp án): Tính chất hóa học, Khái quát về sự phân loại của oxit.(phần 2)

  • 10131 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 57 phút

Câu 1:

Oxit bazơ không có tính chất hóa học nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C

Oxit bazơ không  tác dụng được với tất cả kim loại.                                                                                                                                                                                


Câu 2:

Dãy các chất tác dụng được với oxit bazơ Na2O là:

Xem đáp án

Chọn A

Dãy các chất tác dụng được với oxit bazơ Na2O là: A. H2O. SO2, HCL  B. H2O, CO, HCl (ảnh 1)


Câu 3:

Tính chất hóa học của oxit axit là

Xem đáp án

Chọn D

Tính chất hóa học của oxit axit là

- Tác dụng với nước.

- Tác dụng với dung dịch bazơ.

- Tác dụng với một số oxit bazơ.


Câu 4:

Oxit axit có thể tác dụng được với

Xem đáp án

Chọn D

Tính chất hóa học của oxit axit là

+ Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit

+ Tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước

+ Tác dụng với một số oxit bazơ tạo thành muối


Câu 5:

Cho các oxit bazơ sau: Na2O, FeO, CuO, Fe2O3, BaO. Số oxit bazơ tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là

 

Xem đáp án

Chọn A

Các oxit bazơ tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là: 

Cho các oxit bazơ sau: Na2O, FeO, CuO, Fe2O3, BaO. Số oxit bazo tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là (ảnh 1)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Hà Thanh Chúc

3 năm trước

Mei Ele

A

2 năm trước

Anh Tran The

Sai thì có giải thích rất dễ hiểu
M

7 tháng trước

Mỹ Du

Bài trắc nghiệm hay

Bình luận


Bình luận

Phuongthuy Nguyen
22:42 - 10/11/2020

ê

Hồ Khang
16:52 - 03/10/2021

J

Hồ Khang
16:52 - 03/10/2021

J

mai đỗ
20:20 - 28/09/2023

hi