Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài tập Phân loại, gọi tên, viết công thức hóa học hợp chất vô cơ chọn lọc, có đáp án

  • 2515 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

 Oxit là:

Xem đáp án

Oxit là hợp chất của oxi với một nguyên tố hóa học khác.

⇒ Chọn A


Câu 2:

Oxit bazơ là:

Xem đáp án

 Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước.

⇒ Chọn D


Câu 3:

Tiêu chí để xếp một oxit thuộc oxit axit, oxit bazơ, oxit trung tính là:

Xem đáp án

Dựa vào khả năng tác dụng với axit và kiềm mà có thể chia oxit thành:

- oxit axit: là những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo muối và nước.

- oxit bazơ: là những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo muối và nước.

- oxit trung tính: là những oxit không tác dụng với axit, bazơ và nước.

⇒ Chọn B


Câu 4:

Thành phần chính của vôi sống có công thức hoá học là:

Xem đáp án

Thành phần chính của vôi sống: CaO

⇒ Chọn A


Câu 5:

Chọn dãy chất đều là oxit axit:

Xem đáp án

Oxit axit là hợp chất của oxi với một nguyên tố phi kim.

Oxit axit có những tính chất hóa học: tác dụng với nước, oxit bazơ, bazơ.

A và C sai do CaO, K2O, Na2O, BaO, MgO là oxit bazơ.

D sai do CO là oxit trung tính (oxit không tác dụng với axit, bazơ và nước).

⇒ Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

3 năm trước

Thúy Hiền

Bình luận


Bình luận

Huy Trịnh
22:31 - 31/05/2023

như cc

Ảnh đính kèm