Bộ 30 đề thi vào 10 Chuyên Hóa năm 2022-2023 có lời giải chi tiết ( Đề 2)

  • 15653 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

b) Nguyên tố nào có 13 proton ở hạt nhân nguyên tử?

Xem đáp án

b) Nguyên tố có 13 proton ở hạt nhân nguyên tử: X4 (vì lớp vỏ có 13 electron)


Câu 3:

c) Nguyên tố nào phản ứng với kim loại kiềm theo tỉ lệ mol 1:1?

Xem đáp án

c) Nguyên tố phản ứng với kim loại kiềm theo tỉ lệ mol 1:1: X5 (vì có 7 electron lớp ngoài cùng)


Câu 4:

d) Nguyên tố nào ở chu kì 4, nhóm I?

Xem đáp án

d) Nguyên tố ở chu kì 4, nhóm I: X1 (vì có 1 electron ở lớp ngoài cùng)


Câu 5:

2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau:

a) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3, thu được kết tủa trắng và khí thoát ra.

Xem đáp án

2.

Các phương trình phản ứng xảy ra:

a) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3, thu được kết tủa trắng (Al(OH)3) và khí thoát ra (CO2):

3Na2CO3 + 2AlCl3 + 3H2O ® 6NaCl + 2Al(OH)3¯ + 3CO2­


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hân Nguyễn

T

9 tháng trước

TÂY TÂY

Bình luận


Bình luận