Bộ 30 đề thi vào 10 Chuyên Hóa năm 2022-2023 có lời giải chi tiết ( Đề 8)

  • 15706 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nêu hiện tượng xảy ra, viết phương trình hóa học khi cho:

1. Một mẩu kim loại Na vào dung dịch CuSO4.

Xem đáp án

1. Một mẩu kim loại Na vào dung dịch CuSO4:

Hiện tượng: Na tan dần trong dung dịch muối đồng sunfat, có kết tủa màu xanh tạo thành và có khí thoát ra.

Phương trình hóa học:

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2


Câu 2:

2. Một dây kim loại Cu vào dung dịch AgNO3.

Xem đáp án

2. Một dây kim loại Cu vào dung dịch AgNO3:

Hiện tượng: Có chất rắn màu xám (Ag) bám vào dây đồng, một phần dây đồng tan vào dung dịch, dung dịch ban đầu trong suốt chuyển sang màu xanh (Đồng (II) nitrat).

Phương trình hóa học:

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓


Câu 3:

3. Dung dịch CH3COOH vào Cu(OH)2.

Xem đáp án

3. Dung dịch CH3COOH vào Cu(OH)2:

Hiện tượng: Chất rắn màu xanh tan dần, tạo thành dung dịch màu xanh.

Phương trình hóa học:

Cu(OH)2 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Cu + 2H2O


Câu 4:

4. Cho mẩu Na vào cốc đựng rượu etylic khan.

(Biết Drượu etylic = 0,8 g/ ml; DNa = 0,97 g/cm3)

Xem đáp án

4. Cho mẩu Na vào cốc đựng rượu etylic khan:

(Biết Drượu etylic = 0,8 g/ ml; DNa = 0,97 g/cm3)

Hiện tượng: Mẫu Na lơ lửng trong rượu, tan dần và có bọt khí không màu thoát ra

- Giải thích: Do: Drượu < DNa, nên Na chìm trong rượu, phản ứng với rượu làm Na tan dần, khí H2 tạo ra lực đẩy làm Na lơ lửng trong rượu.

Phương trình hóa học:

2Na(r) + 2C2H5OH → 2C2H5ONa + H2 ↑


Câu 5:

Hãy giải thích:

1. Vì sao khi cho một sợi đây đồng đã cạo sạch vào bình cắm hoa thì hoa sẽ tươi lâu hơn?

Xem đáp án

1. Khi cho một sợi đây đồng đã cạo sạch vào bình cắm hoa thì hoa sẽ tươi lâu hơn vì: Đồng kim loại sẽ tạo nên một số ion Cu2+ tan vào trong nước sẽ có tác dụng diệt khuẩn, làm cho các cuống hoa đỡ bị thối trong nước. Do đó đỡ làm tắc các mao quản dẫn nước lên cánh hoa nên hoa tươi hơn.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hân Nguyễn

T

9 tháng trước

TÂY TÂY

Bình luận


Bình luận