Bộ 30 đề thi vào 10 Chuyên Hóa năm 2022-2023 có lời giải chi tiết ( Đề 11)

  • 15636 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra trong các thí nghiệm sau:

a. Nhỏ dung dịch NaOH và dung dịch CuCl2.

Xem đáp án

a. Nhỏ dung dịch NaOH và dung dịch CuCl2.

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa xanh, màu xanh của dung dịch nhạt dần.

Phương trình hóa học:

2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2↓ + 2NaCl


Câu 2:

b. Sục khí SO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư.

Xem đáp án

b. Sục khí SO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư.

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng.

Phương trình hóa học:

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3↓ + H2O


Câu 3:

c. Nhỏ từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch HCl.

Xem đáp án

c. Nhỏ từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch HCl.

Hiện tượng: Xuất hiện khí không màu thoát ra.

Phương trình hóa học:

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O


Câu 4:

d. Cho FeS vào dung dịch H2SO4 loãng.

Xem đáp án

d. Cho FeS vào dung dịch H2SO4 loãng.

Hiện tượng: Chất rắn tan dần, có khi không màu, mùi trứng thối thoát ra.

Phương trình hóa học:

FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S↑


Câu 5:

Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau: X + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.

Tìm 4 chất rắn khác nhau thỏa mãn chất X và viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

Xem đáp án

4 chất X thỏa mãn sơ đồ là: Fe; FeO; Fe3O4; FeS

Phương trình hóa học minh họa:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O

2FeS + 10H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 9SO2 + 10H2O


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hân Nguyễn

T

9 tháng trước

TÂY TÂY

Bình luận


Bình luận