Bộ 30 đề thi vào 10 Chuyên Hóa năm 2022-2023 có lời giải chi tiết ( Đề 28)

  • 15026 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

b. Phi kim tác dụng với dung dịch bazơ.

Xem đáp án

b. Phi kim tác dụng với dung dịch bazơ.

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O


Câu 3:

c. Phi kim tác dụng với dung dịch muối.

Xem đáp án

c. Phi kim tác dụng với dung dịch muối.

2Cl2 + FeCl2 → 2FeCl3


Câu 4:

d. Kim loại tác dụng với dung dịch bazơ.

Xem đáp án

d. Kim loại tác dụng với dung dịch bazơ.

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2


Câu 5:

Cho 5 lọ mất nhãn, mỗi lọ chứa một trong các dung dịch sau: KCl, K2SO4, Ba(HCO3)2, KHCO3, K2CO3. Chỉ dùng thêm một hóa chất, hãy trình bày cách nhận biết các dung dịch trên và viết các phương trình hóa học xảy ra.

Xem đáp án

Chọn NaHSO4 làm thuốc thử. Tiến hành nhận biết.

- Đánh số thứ tự từng lọ mất nhãn, trích mỗi lọ một ít sang ống nghiệm đánh số tương ứng.

- Cho các mẫu thử tác dụng với NaHSO4.

+ Trường hợp nào vừa có kết tủa vừa có khí thoát ra là Ba(HCO3)2.

BaHCO32  +  2NaHSO4 Na2SO4 +  BaSO4+ 2CO2  + 2H2O.

+ Trường hợp nào có khí không màu thoát ra là KHCO3; K2CO3 (nhóm 1)

2KHCO3+  2NaHSO4 Na2SO4 +  K2SO4+ 2CO2  + 2H2O.K2CO3+  2NaHSO4 Na2SO4 +  K2SO4+ CO2  +H2O.

+ Các trường hợp còn lại không hiện tượng là KCl và K2SO4 (nhóm 2)

- Cho dd Ba(HCO3)2 nhỏ vào các mẫu thử nhóm 1. Nếu có kết tủa trắng xuất hiện thì đó là K2CO3 và còn lại là KHCO3.

BaHCO32+K2CO3 2KHCO3+  BaCO3  

- Cho dd Ba(HCO3)2 nhỏ vào các dd mẫu thử nhóm 2. Nếu có kết tủa trắng xuất hiện thì đó là K2SO4 và còn lại là KCl.

BaHCO32+K2SO4 BaSO4+2KHCO3.

 


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hân Nguyễn

T

8 tháng trước

TÂY TÂY

Bình luận


Bình luận