Bộ 30 đề thi vào 10 Chuyên Hóa năm 2022-2023 có lời giải chi tiết ( Đề 10)

  • 15723 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nêu hiện tượng quan sát được và viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (nếu có) khi tiến hành các thí nghiệm sau:

a) Cho lượng dư CuSO4 khan vào rượu etylic 90°.

Xem đáp án

a)    Cho lượng dư CuSO4 khan vào rượu etylic 90°:

Hiện tượng: CuSO4 khan màu trắng thành hidrat màu xanh

Phương trình hóa học:

CuSO4 + 5H2O → CuSO4. 5H2O


Câu 2:

b) Nhỏ vài giọt oleum (H2SO4,3SO3) vào dung dịch Ba(HCO3)2.

Xem đáp án

b) Nhỏ vài giọt oleum (H2SO4,3SO3) vào dung dịch Ba(HCO3)2.

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng và khí không màu

Phương trình hóa học:

H2SO4.3SO3 + 3H2O → 4H2SO4

H2SO4 + Ba(HCO3)2 → BaSO4↓ + 2H2O + 2CO2


Câu 3:

c) Đưa bình đựng hỗn hợp khí metan và clo ra ánh sáng. Sau một thời gian, cho nước vào bình, lắc nhẹ rồi thêm vào một mẩu giấy quỳ tím.

Xem đáp án

c) Hiện tượng: Màu vàng lục clo mất dần, quỳ tím hóa đỏ

Phương trình hóa học:

CH4 + Cl2 as  CH3Cl + HCl (↑)

HCl (↑) + H2O → dd HCl

Dung dịch HCl làm quỳ tím hóa đỏ.


Câu 4:

d) Lấy nước ép quả nho chín cho vào ống nghiệm có chứa dung dịch AgNO3/NH3, đặt ống nghiệm vào cốc nước nóng.

Xem đáp án

d) Hiện tượng: Tạo kết tủa trắng bạc

Phương trình hóa học:

C6H12O6 + Ag2O NH3C6H12O7 + 2Ag


Câu 5:

Chỉ dùng tối đa 2 thuốc thử hãy trình bày cách phân biệt các kim loại đựng trong các lọ riêng biệt gồm: Ba, Ag, Al, Fe, Mg.

Xem đáp án

Đánh số thứ tự từng lọ mất nhãn, trích mẫu thử.

Cho 5 mẫu kim loại tác dụng với dung dịch HCl dư:

+ Mẫu tan và sủi bọt khí là: Ba, Al; Fe; Mg

Ba + 2HCl BaCl2 + H2

Mg + 2HCl MgCl2 + H2

2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2↑.                        

Fe + 2HCl FeCl2 + H2

+ Mẫu không tan là Ag

Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào các dung dịch muối vừa hình thành ở trên cho đến dư.

+ Mẫu tạo kết tủa trắng là MgCl2 Kim loại ban đầu là Mg 

MgCl2 + 2NaOH Mg(OH)2 + 2NaCl.

+ Mẫu tạo kết tủa trắng xanh, hóa nâu ngoài không khí là FeCl2 Kim loại ban đầu là Fe 

FeCl2 + 2NaOH Fe(OH)2 + 2NaCl.

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 4Fe(OH)3 ↓.

 + Mẫu tạo kết tủa keo trắng và kết tủa tan dần khi kiềm dư là AlCl3 Kim loại ban đầu là Al

AlCl3 + 3NaOH Al(OH)3 + 3NaCl.

Al(OH)3 + NaOH Na[Al(OH)4]

+ Mẫu không có hiện tượng gì là BaCl2 Kim loại ban đầu là Ba


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hân Nguyễn

T

9 tháng trước

TÂY TÂY

Bình luận


Bình luận