Bộ 30 đề thi vào 10 Chuyên Hóa năm 2022-2023 có lời giải chi tiết ( Đề 13)

  • 15720 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hoàn thành các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện) trong sơ đồ chuyển hóa sau:

Hoàn thành các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện) trong sơ đồ chuyển hóa sau: (ảnh 1)

Xem đáp án

Các phương trình hóa học minh họa sơ đồ :

(1) C2H5OH + O2 lên men CH­3COOH + H2O

(2) CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

(3) CH3COONa + NaOH t0CaOCH4↑ + Na2CO3

(4) 2CH4 làm lanh nhanh15000C C2H2 + 3H2

(5) CH ≡ CH + H2 t0Pd/PbCO3CH2 = CH2

(6) CH2 = CH2 + Br2 → CH2Br – CH2Br

(7) CH ≡ CH  + HCl → CH2 = CHCl

(8) n CH2 = CHClt0,P,xt(CH2- CHCl)n


Câu 2:

Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau:

a. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3.

Xem đáp án

a. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3:

Hiện tượng: ban đầu không thấy hiện tượng, sau một thời gian thấy sủi bọt khí.

Phương trình hóa học:

HCl + Na2CO3 → NaHCO3 + NaCl

HCl + NaHCO3 → NaCl + H2O + CO2


Câu 3:

b. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3.

Xem đáp án

b. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3:

Hiện tượng: xuất hiện kết tủa keo trắng, lượng kết tủa tăng dần, sau đó tan dần tạo dung dịch trong suốt không màu.

Phương trình hóa học:

3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3↓ + 3NaCl

NaOH + Al(OH)3↓ → NaAlO2 + 2H2O


Câu 4:

c. Cho mẩu Zn dư vào dung dịch Fe2(SO4)3.

Xem đáp án

c. Cho mẩu Zn dư vào dung dịch Fe2(SO4)3

Hiện tượng: dung dịch màu vàng chuyển dần thành trong suốt không màu, đồng thời có kim loại màu xám trắng bám lên thanh kẽm.

Phương trình hóa học:

Zn + Fe2(SO4)3 → ZnSO4 + 2FeSO4

Zn + FeSO4 → Fe↓ + ZnSO4


Câu 5:

d. Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2.                                   

Xem đáp án

d. Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2:

Hiện tượng: xuất hiện kết tủa trắng, lượng kết tủa tăng dần, sau đó tan hết và tạo dung dịch trong suốt không màu.

Phương trình hóa học:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

CO2 + CaCO3↓ + H2O → Ca(HCO3)2


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hân Nguyễn

T

9 tháng trước

TÂY TÂY

Bình luận


Bình luận

Minh Ngọc
05:32 - 03/10/2023

Xuất hiện kết tủa keo trắng