Bộ 30 đề thi vào 10 Chuyên Hóa năm 2022-2023 có lời giải chi tiết ( Đề 22)

  • 15660 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng trong các thí nghiệm sau:

- Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2.

Xem đáp án

- Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2:

Hiện tượng: Dung dịch vẩn đục sau đó chuyển thành trong suốt.

Phương trình hóa học:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

CaCO3↓ + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2


Câu 2:

- Cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4.

Xem đáp án

- Cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4.

Hiện tượng: Mẩu Na tan dần, có bọt khí thoát ra và xuất hiện kết tủa màu xanh.

Phương trình hóa học:

2Na + 2H2O  2NaOH + H2

2NaOH + CuSO4  Na2SO4 + Cu(OH)2


Câu 4:

b. Cho biết tác dụng của bình đựng dung dịch NaCl bão hòa, bình đựng dung dịch H2SO4 đặc và bông tẩm dung dịch NaOH.

Xem đáp án

b. Tác dụng của bình đựng dung dịch NaCl bão hòa, bình đựng dung dịch H2SO4 đặc và bông tẩm dung dịch NaOH:

+ Dung dịch NaCl: hấp thụ khí HCl.

+ Dung dịch H2SO4 đặc: Hấp thụ hơi nước.

+ Bông tẩm dung dịch NaOH: Hấp thụ khí Cl2 khi đầy bình, tránh Cl2 thoát ra ngoài môi trường.


Câu 5:

c. Nếu đổi chỗ hai bình đựng dung dịch NaCl và H2SO4 đặc cho nhau có được không? Vì sao?

Xem đáp án

c. Không thể đổi chỗ 2 bình đựng dung dịch NaCl và H2SO4 đặc vì nếu đổi chỗ hai bình sẽ không thu được khí Cl2 khô.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hân Nguyễn

T

9 tháng trước

TÂY TÂY

Bình luận


Bình luận