Câu hỏi:

28/08/2022 225

- Cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4.

Hiện tượng: Mẩu Na tan dần, có bọt khí thoát ra và xuất hiện kết tủa màu xanh.

Phương trình hóa học:

2Na + 2H2O  2NaOH + H2

2NaOH + CuSO4  Na2SO4 + Cu(OH)2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho m gam Na tan hoàn toàn trong 400 ml dung dịch HCl 2M. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X. Dung dịch X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaHCO3 1M. Tính giá trị của m.

Xem đáp án » 28/08/2022 1,997

Câu 2:

Chia 24,0 gam hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M có hóa trị II thành ba phần bằng nhau:

- Phần 1: Hòa tan hoàn toàn trong dung dịch HCl loãng, dư thu dược 4,48 lít khí.

- Phần 2: Cho tác dụng vừa đủ với 5,6 lít khí Cl2.

a. Xác định M.

Xem đáp án » 28/08/2022 1,693

Câu 3:

b. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X trên rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 thu được 40,0 gam kết tủa và khối lượng bình tăng 35,4 gam so với ban đầu. Lọc bỏ kết tủa rồi thêm lượng dư dung dịch Ba(OH)2 vào bình, sau phản ứng thu thêm 29,7 gam kết tủa.

Xác định công thức cấu tạo của 2 hiđrocacbon A, B trong hỗn hợp X và giá trị của m.

Xem đáp án » 28/08/2022 1,554

Câu 4:

c. Nếu đổi chỗ hai bình đựng dung dịch NaCl và H2SO4 đặc cho nhau có được không? Vì sao?

Xem đáp án » 28/08/2022 1,080

Câu 5:

Một học sinh lắp dụng cụ thí nghiệm điều chế khí X tinh khiết trong phòng thí nghiệm (như hình bên dưới). Biết khí X có màu vàng lục, mùi hắc, nặng hơn không khí và rất độc.

Một học sinh lắp dụng cụ thí nghiệm điều chế khí X tinh khiết trong phòng thí nghiệm (ảnh 1)

a. Xác định khí X, chất Y. Viết một phương trình hóa học điều chế khí X ở thí nghiệm trên.

Xem đáp án » 28/08/2022 987

Câu 6:

Hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon mạch hở A và B. Trong đó A là đồng đẳng của etilen có công thức tổng quát là CnH2n và B là đồng đẳng của axetilen có công thức tổng quát là CmH2m-2.

a. Để phản ứng với 6,72 lít hỗn hợp X thì cần tối đa 400 ml dung dịch Br2 1M. Tính phần trăm theo thể tích của mỗi chất trong hỗn hợp X, biết các khí đo ở đktc.

Xem đáp án » 28/08/2022 984

Câu 7:

Ba chất hữu cơ mạch hở có công thức phân tử là C3H6, C2H4O2, C2H6O đượckí hiệu ngẫu nhiên là A, B, C. Biết rằng:

- Khi đốt cháy A, B đều thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

- Chất B ít tan trong nước, làm mất màu dung dịch brôm.

- Chất C tác dụng được với Na.

- Chất A tác dụng được với NaOH và Na.

Hãy lập luận để xác định các chất A, B, C. Viết công thức cấu tạo thu gọn của chúng.

Xem đáp án » 28/08/2022 858

Bình luận


Bình luận