Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 17 (có đáp án): Dãy hoạt động hóa học của kim loại

  • 2206 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Từ Cu và hoá chất nào dưới đây để thu được CuSO4

Xem đáp án

Từ Cu và hoá chất nào dưới đây để thu được CuSO4  Al2(SO4)3   H2SO4 loãng  H2SO4 đặc, nóng (ảnh 1)


Câu 4:

Dãy kim loại tác dụng được với dung dịch Cu(NO3)2 tạo thành Cu kim loại:

Xem đáp án

Đáp án: A

Các kim loại tác dụng được với Cu(NO3)2 tạo thành Cu kim loại phải đứng trước Cu trong dãy hoạt động hóa học của kim loại và các kim loại đó phải không tác dụng với nước.


Câu 5:

Có một mẫu Fe bị lẫn tạp chất là nhôm, để làm sạch mẫu sắt này bằng cách ngâm nó với

Xem đáp án

Có một mẫu Fe bị lẫn tạp chất là nhôm, để làm sạch mẫu sắt này bằng cách ngâm nó với (ảnh 1)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận