Câu hỏi:

16/08/2022 249

Kim loại M tác dụng với dung dịch HCl sinh ra khí hidro. Dẫn khí hidro đi qua oxit của kim loại N nung nóng. Oxit này bị khử cho kim loại N. Hai kim loại M và N là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Zn+2HClZnCl2+H2

H2+CuOtoCu+H2O 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy oxit nào gồm các oxit phản ứng được với nước?

Xem đáp án » 15/08/2022 1,405

Câu 2:

Có các oxit sau: CaO, SO2, CuO, N2O5, Fe2O3, CO2. Những oxit tác dụng được với dung dịch axit là:

Xem đáp án » 16/08/2022 1,222

Câu 3:

Oxit axit không thể tác dụng được với:

Xem đáp án » 16/08/2022 1,137

Câu 4:

Khí cacbon monoxit (CO) có lẫn các tạp chất là khí cacbon đioxit (CO2) và lưu huỳnh đioxit (SO2). Làm thế nào tác được những tạp chất ra khỏi CO? Viết các phương trình hóa học.

Xem đáp án » 13/07/2024 685

Câu 5:

Khí lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây?

Xem đáp án » 16/08/2022 392

Câu 6:

Cho 8 gam lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng với H2O thu được 250 ml dung dịch axit sunfuric (H2SO4)

a) Viết phương trình hóa học

Xem đáp án » 13/07/2024 268

Bình luận


Bình luận