Câu hỏi:

29/08/2022 3,339

Cho từ từ dung dịch HCl vào bình A chứa 7,9 gam hỗn hợp bột X gồm bột Al, Fe, Cu và khuấy đều, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y (chỉ chứa muối) và còn lại chất rắn Z. Lượng khí thoát ra được dẫn qua ống sứ chứa CuO dư, nung nóng, thấy khối lượng của ống sứ giảm 3,52 gam. Thêm tiếp dung dịch AgNO3 đến dư vào bình A thu được 75,02 gam hỗn hợp kết tủa.

a) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.       

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a)

2Al   +   6HCl   2AlCl3  +  3H2­            (1)

 a            3a              a              1,5a      mol

Fe  +  2HCl       FeCl2    +  H2­              (2)

b        2b                    b               b       mol

Cu      +        HCl    → không phản ứng

c                               mol

27a +        56b    +        64c    =        7,9     (*)

Dung dịch Y chứa: AlCl3: a mol; FeCl2: b mol; H2: (1,5a + b) mol

H2(k)             +        CuO(r)      Cu(r)               +        H2O(k)

1,5a + b                                               1,5a + b                           1,5a + b                     mol

mrắn giảm = mO trong oxit đã phản ứng = 3,52

®       nCuO=nO=3,5216=0,22 = 1,5a + b   (**)

3AgNO3   +  AlCl3        3AgCl¯    +   Al(NO3)3                                                       (3)

a            ®                            3a    mol

3AgNO3  +   FeCl2       2AgCl¯ +   Ag¯   +  Fe(NO3)3     (4)

b     ®                                    2b              b                 mol

2AgNO3  + Cu    2Ag¯    +    Cu(NO3)2              (5

                    c    ®    2c      mol

mkết tủa = mAgCl        +        mAg    = 143,5.(3a + 2b)   +       108.(b + 2c) = 75,02

nên 430,5a   +        395b  +        216c  =        75,02 (***)

27a  +  56b  +  64c =  7,9 1,5a + b  = 0,22 430,5a +  395b  +  216c   =  75,02a = 0,1  b=0,07c=0,02 mol

Giải hệ:  %mAl=27.0,17,9.100%=34,17%; %mFe=56.0,077,9.100%=49,62%; %mCu=16,21%

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

d) Cho nước ép quả nho chín vào ống nghiệm chứa lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 và đun nóng nhẹ

Xem đáp án » 29/08/2022 4,157

Câu 2:

Chất rắn màu trắng A tan được trong nước tạo thành dung dịch màu xanh lam. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất A thì tạo ra kết tủa B màu xanh lơ. Khi nung nóng chất B thì thu được chất X màu đen. Nếu sau đó tiếp tục nung nóng chất X và có dòng khí H2 đi qua thì tạo ra chất rắn C màu đỏ. Chất rắn C tác dụng với axit vô cơ đậm đặc D tạo ra dung dịch của chất A ban đầu và khí E. Sục khí E đến dư vào dung dịch nước brom thu được dung dịch F không màu. Dung dịch F làm quỳ tím hóa đỏ và tạo kết tủa G với dung dịch BaCl2. Xác định các chất A, B, C, D, E, G, X và viết các phương trình hóa học xảy ra.

Xem đáp án » 29/08/2022 3,495

Câu 3:

b) Cho 2 mL dầu ăn vào ống nghiệm chứa dung dịch NaOH (dư), đun nóng một thời gian

Xem đáp án » 29/08/2022 3,286

Câu 4:

Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau:

a) Cho dung dịch H2SO4 đậm đặc vào cốc thủy tinh chứa 2,0 gam tinh bột gạo.

Xem đáp án » 29/08/2022 2,938

Câu 5:

Lên men giấm V mL rượu etylic 46o thu được dung dịch A. Chia A thành hai phần bằng nhau

- Phần 1: Cho tác đựng với Na dư thu được 49,28 lít H2 (ở đktc).       

- Phần 2: Cho tác dụng với NaHCO3 dư thu được 13,44 lít CO2 (ở đktc)

Biết: khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/mL, khối lượng riêng của nước là 1,0 g/mL.

a) Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra và tính giá trị V.

Xem đáp án » 29/08/2022 2,655

Câu 6:

Cho 4,8 gam hỗn hợp bột gồm CaCO3 và CaO vào cốc thủy tinh chứa H2O (thật dư) và khuấy kỹ, để yên một thời gian, sau đó sục từ từ khí CO2 đến dư vào cốc thủy tinh. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa CaCO3 (gam) theo thể tích khí CO2 (lít, đktc) được mô tả như hình bên. Giả thiết các quá trình xảy ra hoàn toàn. Tính giá trị a và b trên đồ thị.

Cho 4,8 gam hỗn hợp bột gồm CaCO3 và CaO vào cốc thủy tinh chứa H2O (ảnh 1)

Xem đáp án » 29/08/2022 2,533

Bình luận


Bình luận