Câu hỏi:

13/07/2024 3,711

Tôn giáo có vị trí quan trọng nhất trong đời sống tôn giáo – tín ngưỡng của cư dân Chăm-pa thời kì này là

A. Phật giáo.

C. Nho giáo.

B. Hin-đu giáo.

D. Đạo giáo.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lí giải vì sao trong một thời kì dài, triều đình Chân Lạp không thể quản lí và kiểm soát được vùng đất Nam Bộ.

Xem đáp án » 13/07/2024 1,625

Câu 2:

Từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI, cư dân vùng đất Nam Bộ chịu ảnh hưởng lớn của nền văn hoá

A. Trung Quốc.

B. Ấn Độ.

C. Đại Việt.

D. Đông Nam Á.

Xem đáp án » 13/07/2024 852

Câu 3:

Liên hệ với kiến thức đã học, em hãy:

Lập và hoàn thành bảng so sánh (theo mẫu dưới đây) những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá giữa Vương quốc Phù Nam (trước thế kỉ VII) và vùng đất Nam Bộ trong giai đoạn từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.

So sánh

Vương quốc Phù Nam

Vùng đất Nam Bộ

Giống nhau

 

Khác nhau

 

Chính trị

 

 

Kinh tế

 

 

Văn hoá

 

 

Xem đáp án » 13/07/2024 825

Câu 4:

Kinh đô Vi-giay-a thuộc địa danh nào ngày nay?

A. Thăng Bình Quảng Nam).

B. Tuy Hoà (Phú Yên).

C. Tuy Phước (Bình Định).

D. An Nhơn (Bình Định).

Xem đáp án » 13/07/2024 735

Câu 5:

Là một học sinh, theo em cần phải làm gì để bảo tồn và phát huy giá trị của thành tựu đó?

Xem đáp án » 13/07/2024 681

Câu 6:

Thời kì thịnh đạt nhất của Vương triều Vi-giay-a cũng như của Vương quốc Chăm-pa là

A. từ năm 988 đến năm 1920.

B. từ cuối thế kỉ XIV đến năm 1471.

C. từ năm 1220 đến năm 1353.

D. từ năm 1471 đến đầu thế kỉ XVI.

Xem đáp án » 13/07/2024 515

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900