Câu hỏi:

13/07/2024 820

Liên hệ với kiến thức đã học, em hãy:

Lập và hoàn thành bảng so sánh (theo mẫu dưới đây) những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá giữa Vương quốc Phù Nam (trước thế kỉ VII) và vùng đất Nam Bộ trong giai đoạn từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.

So sánh

Vương quốc Phù Nam

Vùng đất Nam Bộ

Giống nhau

 

Khác nhau

 

Chính trị

 

 

Kinh tế

 

 

Văn hoá

 

 

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Yêu cầu

So sánh

Vương quốc Phù Nam

Vùng đất Nam Bộ

Giống nhau

- Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự phát triển của các ngành kinh tế như: nông nghiệp, thương mại đường biển,…

- Tiếp thu thành tựu của các nền văn hóa bên ngoài nhưng vẫn bảo tồn văn hóa bản địa truyền thống.

Khác nhau

 

Chính trị

- Bộ máy nhà nước của vương quốc Phù Nam được củng cố, kiện toàn.

- Trong các thế kỉ III – V, vương quốc Phù Nam là đế quốc hùng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á.

- Trên danh nghĩa vùng đất Nam Bộ đặt dưới sự cai trị của nước Chân Lạp (Campuchia). Tuy nhiên, trên thực tế, triều đình Ăng-co hầu như không thể quản lí được vùng đất này.

Kinh tế

- Sản xuất nông nghiệp kết hợp với làm các nghề thủ công.

- Thương nghiệp đường biển phát triển mạnh mẽ, thu hút thương nhân của nhiều nước đến buôn bán.

- Thương cảng Óc Eo của Phù Nam trở thành trung tâm của tuyến đường hàng hải trên vùng biển Đông Nam Á.

- Sản xuất nông nghiệp kết hợp với làm các nghề thủ công và buôn bán nhỏ.

- Thương nghiệp không còn phát triển như trước.

Văn hoá

- Chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ.

- Văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần mang đậm yếu tố “sông nước”

- Ít chịu ảnh hưởng của văn hóa Chân Lạp.

- Dần tiếp thu văn hóa Trung Quốc.

- Những nét văn hóa truyền thống tiếp tục được duy trì.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tôn giáo có vị trí quan trọng nhất trong đời sống tôn giáo – tín ngưỡng của cư dân Chăm-pa thời kì này là

A. Phật giáo.

C. Nho giáo.

B. Hin-đu giáo.

D. Đạo giáo.

Xem đáp án » 13/07/2024 3,697

Câu 2:

Lí giải vì sao trong một thời kì dài, triều đình Chân Lạp không thể quản lí và kiểm soát được vùng đất Nam Bộ.

Xem đáp án » 13/07/2024 1,610

Câu 3:

Từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI, cư dân vùng đất Nam Bộ chịu ảnh hưởng lớn của nền văn hoá

A. Trung Quốc.

B. Ấn Độ.

C. Đại Việt.

D. Đông Nam Á.

Xem đáp án » 13/07/2024 844

Câu 4:

Kinh đô Vi-giay-a thuộc địa danh nào ngày nay?

A. Thăng Bình Quảng Nam).

B. Tuy Hoà (Phú Yên).

C. Tuy Phước (Bình Định).

D. An Nhơn (Bình Định).

Xem đáp án » 13/07/2024 725

Câu 5:

Là một học sinh, theo em cần phải làm gì để bảo tồn và phát huy giá trị của thành tựu đó?

Xem đáp án » 13/07/2024 674

Câu 6:

Vùng đất Nam Bộ
Media VietJack

Xem đáp án » 13/07/2024 510

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900