Câu hỏi:

14/09/2022 167

Chiếu một chùm sáng đơn sắc song song có dạng một dải mỏng và có bề rộng 10mm từ không khí vào bề mặt của một chất lỏng có chiết suất n = 1,5 với góc tới 450. Dải sáng nằm trong một mặt phẳng vuông góc với mặt thoáng của chất lỏng. Bề rộng của dải tia sáng khi nó truyền trong chất lỏng là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Ta có: d = IJ.cosi; d’ = IJ.cosr

Suy ra: d'=d.cosrcosi

Lại có: cosr = 1sin2rn2=n2sin2rn.cosi

Do đó: d’ = n2sin2rn.cosi.d=1,52sin2451,5.cos45.10=12,47mm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây là đúng? Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn

Xem đáp án » 14/09/2022 142

Câu 2:

Một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện 20 A, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10-3 T. Dây dẫn đặt vuông góc với vecto cảm ứng từ và chịu lực từ bằng 10-3 N. Chiều dài đoạn dây dẫn là:

Xem đáp án » 14/09/2022 123

Câu 3:

Một hạt proton chuyển động với vận tốc v = 2.106m/s vào vùng không gian có từ trường đều B = 0,02 T theo hướng hợp với vecto cảm ứng từ một góc α = 300. Biết điện tích của hạt proton là q = 1,6.10−19 C. Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn là:

Xem đáp án » 14/09/2022 123

Câu 4:

Thủy tinh thể có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 14/09/2022 120

Câu 5:

Số ghi trên vành của một kính lúp là 5x. Tiêu cự kính lúp có giá trị là

Xem đáp án » 14/09/2022 108

Câu 6:

Biểu thức từ thông riêng của một mạch kín là Φ = Li thì L gọi là

Xem đáp án » 14/09/2022 106

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK