Câu hỏi:

14/09/2022 630

Một hạt proton chuyển động với vận tốc v = 2.106m/s vào vùng không gian có từ trường đều B = 0,02 T theo hướng hợp với vecto cảm ứng từ một góc α = 300. Biết điện tích của hạt proton là q = 1,6.10−19 C. Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn là:

F = |q|vBsinα = 1,6.10−19.2.106.0,02.sin300 = 3,2.10−15N.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thủy tinh thể có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 14/09/2022 1,148

Câu 2:

Chiếu một chùm sáng đơn sắc song song có dạng một dải mỏng và có bề rộng 10mm từ không khí vào bề mặt của một chất lỏng có chiết suất n = 1,5 với góc tới 450. Dải sáng nằm trong một mặt phẳng vuông góc với mặt thoáng của chất lỏng. Bề rộng của dải tia sáng khi nó truyền trong chất lỏng là:

Xem đáp án » 14/09/2022 953

Câu 3:

Trong một môi trường vật chất truyền ánh sáng, chiết suất tuyệt đối của môi trường

Xem đáp án » 14/09/2022 522

Câu 4:

Biểu thức từ thông riêng của một mạch kín là Φ = Li thì L gọi là

Xem đáp án » 14/09/2022 469

Câu 5:

Suất điện động cảm ứng là suất điện động

Xem đáp án » 14/09/2022 426

Câu 6:

Phát biểu nào dưới đây là đúng? Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn

Xem đáp án » 14/09/2022 353

Bình luận


Bình luận