Câu hỏi:

14/09/2022 87

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm đặt trong không khí. Vật sáng

AB = 4 cm đặt vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính và cách thấu kính một đoạn 10 cm. Xác định vị trí đặt vật ở trước thấu kính để ảnh của vật qua thấu kính ngược chiều lớn gấp 2 lần vật.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Vì thấu kính hội tụ nên f  > 0  f = 20 cm

Ta có: d = 10 cm

vị trí ảnh qua thấu kính d'=d.fdf=20.101020=20cm<0

 ảnh là ảnh ảo.

Độ phóng đại của ảnh là: k=d'd=2010=2>0

k=d'd=2010=2>0  ảnh cùng chiều với vật

Chiều cao ảnh qua thấu kính: A’B’ = |k|.AB = 2.4 = 8 cm.

Media VietJack

Ảnh ngược chiều vật là ảnh thật nên k < 0  k = -2

k=d'd=ffd=2

=> f = 2.d - 2.f.d = 1,5.f = 1,5.20 = 30 cm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi dòng điện qua ống dây giảm 2 lần thì năng lượng từ trường của ống dây sẽ

Xem đáp án » 14/09/2022 4,034

Câu 2:

Ống dây điện hình trụ có chiều dài tăng gấp đôi thì độ tự cảm

Xem đáp án » 14/09/2022 775

Câu 3:

Trong một mạch điện có một bộ acquy, một ống dây và một công tắc thì:

Xem đáp án » 14/09/2022 191

Câu 4:

Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi

Xem đáp án » 14/09/2022 185

Câu 5:

Câu nào dưới đây nói về suất điện động cảm ứng là không đúng?

Xem đáp án » 14/09/2022 176

Câu 6:

Một thấu kính phân kì có tiêu cự – 50 cm cần được ghép sát đồng trục với một thấu kính có tiêu cự bao nhiêu để thu được một kính tương đương có độ tụ 2 dp?

Xem đáp án » 14/09/2022 159

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây về đặc điểm cấu tạo của mắt là đúng?

Xem đáp án » 14/09/2022 158

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK