Câu hỏi:

18/06/2019 30,972

Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại ?

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3 và MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm :

Xem đáp án » 18/06/2019 100,617

Câu 2:

Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường bazơ là:

Xem đáp án » 18/06/2019 80,774

Câu 3:

Bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ kim loại nhôm tạo ra 26,7 gam AlCl3?

Xem đáp án » 18/06/2019 34,550

Câu 4:

Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại ?

Xem đáp án » 18/06/2019 16,878

Câu 5:

Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất  trong tất cả các kim loại ?

Xem đáp án » 18/06/2019 13,796

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »