Câu hỏi:

13/07/2024 465

Vì sao cuối năm 1424, Nguyễn Chích hiển kể cho nghĩa quân Lam Sơn đánh chiếm Nghệ An?

A. Nghệ An là quê hương của Nguyễn Chích.

B. Vùng đất Nghệ An hội tụ đủ những điều kiện thuận lợi để làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa.

C. Lực lượng quân Minh ở Nghệ An rất yếu.

D. Nghệ An có khoảng cách gần với căn cứ Lam Sơn.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những nhân vật lịch sử nào có vai trò quan trọng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? Trình bày những đóng góp của họ.

Xem đáp án » 13/07/2024 11,238

Câu 2:

Tại ải Chi Lăng (Lạng Sơn), nghĩa quân Lam Sơn đã phục kích và giết tướng Minh là

A. Vương Thông.

B. Mộc Thạnh.

C. Liễu Thăng.

D. Trần Trí.

Xem đáp án » 13/07/2024 2,024

Câu 3:

Từ sự thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn, em rút ra được bài học kinh nghiệm gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

Xem đáp án » 13/07/2024 1,246

Câu 4:

Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi là do …….có lòng ........... nồng nàn, ý chí và quyết tâm giành lại nền độc lập cho đất nước. Nhân dân đã………… đóng góp của cải, lương thực, vũ khí,... và trải qua nhiều gian khổ, hi sinh để giành thắng lợi cuối cùng.

Xem đáp án » 13/07/2024 952

Câu 5:

Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa còn gắn liền với đường lối đúng đắn, sáng tạo của bộ chỉ huy nghĩa quân, đứng đầu là những lãnh tụ xuất sắc như ………. và…….. cùng những vị tướng tài như……………, …………...

Xem đáp án » 13/07/2024 802

Câu 6:

Hãy lựa chọn các từ/cụm từ cho sẵn điền vào chỗ trống để hoàn thiện các đoạn dữliệu sau về khởi nghĩa Lam Sơn.

yêu nước,

giải phóng dân tộc,

độc lập dân tộc,

Nguyễn Trãi,

đồng lòng,

đoàn kết,

Nguyễn Chích,

Lê Lợi,

nhân dân ta,

hơn hai mươi năm,

ách đô hộ,

Nguyễn Xí

Khởi nghĩa Lam Sơn là một cuộc chiến tranh………….. có tính chất nhân dân rộng rãi, chấm dứt………… của nhà Minh, khôi phục nền ………, mở ra thời kỳ phát triển mới cho đất nước

Xem đáp án » 13/07/2024 607

Câu 7:

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn bắt đầu vào thời gian nào?

A. Năm 1416.

B. Năm 1418.

C. Năm 1419.

D. Năm 1420.

Xem đáp án » 15/09/2022 606

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900