Câu hỏi:

16/09/2022 1,682

As my father is very interested in natural world and wildlife conservation, a trip to Kenya should be his number one option for this year’s travel plan.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

should be -> will/can be

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Watching movies, listening to music and reading books in English are the only effective ways to help improve my English level

Xem đáp án » 16/09/2022 2,166

Câu 2:

We have never been here before.

Xem đáp án » 16/09/2022 1,759

Câu 3:

There is no water in the house. If there is, we could cook lunch.

Xem đáp án » 16/09/2022 1,626

Câu 4:

The flood was responsible …………..the crop.

Xem đáp án » 16/09/2022 1,622

Câu 5:

Self-confidence/ help/ speak better/ every English conversation.

Xem đáp án » 16/09/2022 1,555

Câu 6:

He usually spends hours on the river without…………...anything.

Xem đáp án » 16/09/2022 1,389

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK