Câu hỏi:

16/09/2022 3,940

Watching movies, listening to music and reading books in English are the only effective ways to help improve my English level

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

We have never been here before.

Xem đáp án » 16/09/2022 4,021

Câu 2:

There is no water in the house. If there is, we could cook lunch.

Xem đáp án » 16/09/2022 3,363

Câu 3:

As my father is very interested in natural world and wildlife conservation, a trip to Kenya should be his number one option for this year’s travel plan.

Xem đáp án » 16/09/2022 3,147

Câu 4:

Finish the second sentences so that it has a similar meaning to the first one.

If she doesn’t work harder, she’ll lose her job.

Xem đáp án » 16/09/2022 3,110

Câu 5:

He usually spends hours on the river without…………...anything.

Xem đáp án » 16/09/2022 2,754

Câu 6:

The flood was responsible …………..the crop.

Xem đáp án » 16/09/2022 2,569

Bình luận


Bình luận