Câu hỏi:

18/06/2019 2,265

Trường hợp nào dưới đây, kim loại không bị ăn mòn điện hóa?

Trả lời:

Đáp án A.

Đốt Al trong khí Cl2; ăn mòn hóa học

Để gang ở ngoài không khí ẩm; ăn mòn điện hóa

Vỏ tàu làm bằng thép neo đậu ngoài bờ biển; ăn mòn điện hóa

Fe và Cu tiếp xúc trực tiếp cho vào dung dịch HCl; ăn mòn điện hóa

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường hợp nào sau đây, kim loại bị ăn mòn điện hóa học?

Xem đáp án » 18/06/2019 32,696

Câu 2:

Phát biểu nào dưới đây không đúng?

Xem đáp án » 18/06/2019 9,622

Câu 3:

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a)  Cho lá Fe vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng;

(b)  Đốt dây Fe trong bình đựng khí O2;

(c)  Cho lá Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 và HNO3;

(d) Cho lá Zn vào dung dịch HCl;

Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa là

Xem đáp án » 18/06/2019 6,104

Câu 4:

Tiến hành các thí nghiệm sau:

a. Cho lá Zn vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng;

b. Đốt dây Cu trong bình đựng khí O2;

c. Cho lá Cu vào dung dịch Fe(NO3)2;

d. Cho lá Fe vào dung dịch HCl;

Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa là

Xem đáp án » 18/06/2019 5,955

Câu 5:

Nếu vật làm bằng hợp kim Fe-Zn bị ăn mòn điện hoá thì trong quá trình ăn mòn

Xem đáp án » 18/06/2019 5,758

Câu 6:

“Ăn mòn kim loại” là sự phá huỷ kim loại do:

Xem đáp án » 18/06/2019 5,701

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »