Câu hỏi:

19/09/2022 1,912

Nơi nào sau đây có mưa ít?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhân tố nào sau đây có tác động đến việc tạo nên thành phần hữu cơ cho đất?

Xem đáp án » 19/09/2022 4,325

Câu 2:

Nhận định nào sau đây không đúng với ảnh hưởng của khí hậu tới sự phát triển và phân bố của sinh vật?

Xem đáp án » 19/09/2022 2,195

Câu 3:

Các vành đai áp nào sau đây được hình thành do động lực?

Xem đáp án » 19/09/2022 1,950

Câu 4:

Biên độ nhiệt độ năm lớn nhất ở

Xem đáp án » 18/09/2022 1,533

Câu 5:

Các vòng đai nhiệt từ Xích đạo đến cực được sắp xếp theo thứ tự nào sau đây?

Xem đáp án » 19/09/2022 759

Câu 6:

Sinh quyển là một quyển của Trái Đất có

Xem đáp án » 19/09/2022 701

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »