Đề kiểm tra Học kì 1 Địa 10 CTST có đáp án (Đề 1)

  • 772 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Frông ôn đới (FP) là mặt ngăn cách giữa hai khối khí

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Biên độ nhiệt độ năm lớn nhất ở

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Gió Mậu dịch thổi từ áp cao

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Nơi nào sau đây có mưa ít?

Xem đáp án

Đáp án: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

b

1 năm trước

botRDVAY

1

Bình luận


Bình luận