Đề thi giữa kì 2 Địa Lí 10

  • 3355 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Các giai đoạn sản xuất công nghiệp đều được sử dụng bằng

Xem đáp án

Đáp án là C

Các giai đoạn sản xuất công nghiệp đều được sử dụng bằng máy móc, nhiều sản phẩm trong quá trình sản xuất công nghiệp còn phải sử dụng những máy móc hiện đại


Câu 2:

Sự phối hợp nhiều ngành để tạo thành sản phẩm cuối cùng là hoạt động của hình thức sản xuất

Xem đáp án

Đáp án là C

Sự phối hợp nhiều ngành để tạo thành sản phẩm cuối cùng là hoạt động của hình thức sản xuất hợp tác hóa


Câu 3:

Sản lượng điện trên thế giới tập trung chủ yếu ở các nước

Xem đáp án

Đáp án là B

Sản lượng điện trên thế giới tập trung chủ yếu ở các nước phát triển và những nước công nghiệp mới. Đây là những nước cần một nguồn năng lượng rất lớn để phát triển một khối sản phẩm công nghiệp khủng lồ


Câu 4:

Việc phân loại các ngành công nghiệp thành: công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến dựa vào căn cứ

Xem đáp án

Đáp án là B

Việc phân loại các ngành công nghiệp thành: công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến dựa vào căn cứ tính chất tác động đến đối tượng lao động


Câu 5:

Nguồn năng lượng truyền thống và cơ bản dùng để chỉ

Xem đáp án

Đáp án là B

Nguồn năng lượng truyền thống và cơ bản dùng để chỉ than đá. Hiện nay cũng đang được sử dụng khá phổ biến ở nhiều nước trên thế giới


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận