Đề thi giữa kì 2 Địa lí 10 (Đề 1 - có đáp án)

  • 5405 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây không phải của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 2:

Công nghiệp dệt - may được phân bố rộng rãi ở nhiều nước không phải do nguyên nhân nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp mà sản phẩm làm ra vừa phục vụ trong nước, vừa xuất khẩu là hình thức nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 4:

Hoạt động công nghiệp nào sau đây không thuộc giai đoạn tạo ra tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 5:

Đặc điểm nào sau đây không phải của điểm công nghiệp?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Hồ Huy Hòa

Bình luận


Bình luận

Hà Thuý Nga
16:10 - 28/02/2022

sao nhiều đáp án sai vậy

Trúc Phương
16:08 - 21/03/2022

1B