Trắc nghiệm Địa Lí 10 Chương 5 (có đáp án): Cơ cấu dân số

  • 1795 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Mối tương quan giữa giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân được gọi là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Nhận định nào sau đây không đúng về cơ cấu dân số theo giới?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Cơ cấu dân số theo giới biến động theo thời gian và khác nhau ở từng nước, từng khu vực không phải do nguyên nhân nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Thông thường, ở những nước phát triển, tỉ lệ nữ cao hơn nam do nguyên nhân nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Thông thường, ở các nước đang phát triển tỉ lệ nam thường cao hơn nữ không phải do nguyên nhân nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận