Câu hỏi:

19/09/2022 2,084

Nhận định nào sau đây không đúng với ảnh hưởng của khí hậu tới sự phát triển và phân bố của sinh vật?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhân tố nào sau đây có tác động đến việc tạo nên thành phần hữu cơ cho đất?

Xem đáp án » 19/09/2022 4,174

Câu 2:

Các vành đai áp nào sau đây được hình thành do động lực?

Xem đáp án » 19/09/2022 1,847

Câu 3:

Nơi nào sau đây có mưa ít?

Xem đáp án » 19/09/2022 1,742

Câu 4:

Biên độ nhiệt độ năm lớn nhất ở

Xem đáp án » 18/09/2022 1,365

Câu 5:

Các vòng đai nhiệt từ Xích đạo đến cực được sắp xếp theo thứ tự nào sau đây?

Xem đáp án » 19/09/2022 655

Câu 6:

Sinh quyển là một quyển của Trái Đất có

Xem đáp án » 19/09/2022 612

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »