Đề kiểm tra Học kì 1 Địa 10 CTST có đáp án (Đề 2)

  • 676 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Dải hội tụ nhiệt đới được tạo thành ở khu vực

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Không khí ở tầng đối lưu bị đốt nóng chủ yếu do nhiệt của

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Tính chất của gió Mậu dịch là

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Tính chất của gió Tây ôn đới là

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Khu vực nào sau đây thường có mưa nhiều?

Xem đáp án

Đáp án: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

b

8 tháng trước

botRDVAY

1

Bình luận


Bình luận