Câu hỏi:

19/09/2022 430

Yếu tố nào sau đây không có tác động tới sự phát triển và phân bố sinh vật?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Loại gió nào sau đây không phải là gió thường xuyên?

Xem đáp án » 19/09/2022 2,281

Câu 2:

Các vành đai nào sau đây là áp thấp?

Xem đáp án » 19/09/2022 550

Câu 3:

Không khí ở tầng đối lưu bị đốt nóng chủ yếu do nhiệt của

Xem đáp án » 19/09/2022 520

Câu 4:

Ý nghĩa của hồ đầm nối với sông là

Xem đáp án » 19/09/2022 326

Câu 5:

Kiểu thảm thực vật nào sau đây thuộc vào môi trường đới lạnh?

Xem đáp án » 19/09/2022 308

Câu 6:

Khu vực nào sau đây thường có mưa nhiều?

Xem đáp án » 19/09/2022 265

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »