Câu hỏi:

19/09/2022 178

Các nhân tố nào sau đây của địa hình có ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Loại gió nào sau đây không phải là gió thường xuyên?

Xem đáp án » 19/09/2022 2,131

Câu 2:

Các vành đai nào sau đây là áp thấp?

Xem đáp án » 19/09/2022 485

Câu 3:

Không khí ở tầng đối lưu bị đốt nóng chủ yếu do nhiệt của

Xem đáp án » 19/09/2022 452

Câu 4:

Yếu tố nào sau đây không có tác động tới sự phát triển và phân bố sinh vật?

Xem đáp án » 19/09/2022 390

Câu 5:

Ý nghĩa của hồ đầm nối với sông là

Xem đáp án » 19/09/2022 294

Câu 6:

Kiểu thảm thực vật nào sau đây thuộc vào môi trường đới lạnh?

Xem đáp án » 19/09/2022 277

Câu 7:

Khu vực nào sau đây thường có mưa nhiều?

Xem đáp án » 19/09/2022 239

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »