Câu hỏi:

19/09/2022 119

Nhận định nào sau đây không đúng với sự phân bố nhiệt độ theo vĩ độ địa lí?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Đáp án : A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Loại gió nào sau đây không phải là gió thường xuyên?

Xem đáp án » 19/09/2022 2,127

Câu 2:

Các vành đai nào sau đây là áp thấp?

Xem đáp án » 19/09/2022 481

Câu 3:

Không khí ở tầng đối lưu bị đốt nóng chủ yếu do nhiệt của

Xem đáp án » 19/09/2022 447

Câu 4:

Yếu tố nào sau đây không có tác động tới sự phát triển và phân bố sinh vật?

Xem đáp án » 19/09/2022 388

Câu 5:

Ý nghĩa của hồ đầm nối với sông là

Xem đáp án » 19/09/2022 290

Câu 6:

Kiểu thảm thực vật nào sau đây thuộc vào môi trường đới lạnh?

Xem đáp án » 19/09/2022 276

Câu 7:

Khu vực nào sau đây thường có mưa nhiều?

Xem đáp án » 19/09/2022 238

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »