Câu hỏi:

19/09/2022 129

Dòng biển nào sau đây là dòng biển lạnh?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Loại gió nào sau đây không phải là gió thường xuyên?

Xem đáp án » 19/09/2022 2,131

Câu 2:

Các vành đai nào sau đây là áp thấp?

Xem đáp án » 19/09/2022 485

Câu 3:

Không khí ở tầng đối lưu bị đốt nóng chủ yếu do nhiệt của

Xem đáp án » 19/09/2022 451

Câu 4:

Yếu tố nào sau đây không có tác động tới sự phát triển và phân bố sinh vật?

Xem đáp án » 19/09/2022 389

Câu 5:

Ý nghĩa của hồ đầm nối với sông là

Xem đáp án » 19/09/2022 293

Câu 6:

Kiểu thảm thực vật nào sau đây thuộc vào môi trường đới lạnh?

Xem đáp án » 19/09/2022 277

Câu 7:

Khu vực nào sau đây thường có mưa nhiều?

Xem đáp án » 19/09/2022 239

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »