Câu hỏi:

19/09/2022 92

Việc nghiên cứu quy luật địa đới và quy luật phi địa đới trong vỏ địa lí có ý nghĩa như thế nào trong tìm hiểu và sử dụng tự nhiên?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải:

- Hiểu được biểu hiện của các quy luật địa đới, quy luật phi địa đới

+ Giúp chúng ta giải thích được sự đa dạng, phong phú của các thành phần tự nhiên và cảnh quan địa lí trên Trái Đất và từng khu vực lãnh thổ cụ thể.

+ Ví dụ: sự khác nhau về thiên nhiên của miền nhiệt đới với miền ôn đới và hàn đới; sự khác nhau về cảnh quan giữa bờ đông và bờ tây các lục địa;…

+ Là cơ sở để phân chia các khu vực địa lí, có thể phân vùng trong phát triển kinh tế, áp dụng các biện pháp quy hoạch và phát triển vùng cho phù hợp.

-> Con người sinh sống và sản xuất ở từng lãnh thổ khác nhau, cần có các biện pháp sử dụng hợp lí và hiệu quả sự đa dạng của tự nhiên.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhân tố nào sau đây có tác động đến việc tạo nên thành phần hữu cơ cho đất?

Xem đáp án » 19/09/2022 4,173

Câu 2:

Nhận định nào sau đây không đúng với ảnh hưởng của khí hậu tới sự phát triển và phân bố của sinh vật?

Xem đáp án » 19/09/2022 2,082

Câu 3:

Các vành đai áp nào sau đây được hình thành do động lực?

Xem đáp án » 19/09/2022 1,847

Câu 4:

Nơi nào sau đây có mưa ít?

Xem đáp án » 19/09/2022 1,740

Câu 5:

Biên độ nhiệt độ năm lớn nhất ở

Xem đáp án » 18/09/2022 1,363

Câu 6:

Các vòng đai nhiệt từ Xích đạo đến cực được sắp xếp theo thứ tự nào sau đây?

Xem đáp án » 19/09/2022 654

Câu 7:

Sinh quyển là một quyển của Trái Đất có

Xem đáp án » 19/09/2022 612

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »