Câu hỏi:

19/09/2022 1,185

Nhận thức lịch sử là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Nhận thức lịch sử là những hiểu biết của con người về hiện thực lịch sử, được trình bày, tái hiện theo nhiều cách thức khác nhau. (SGK - Trang 5)

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về hiện thực lịch sử?

Xem đáp án » 19/09/2022 19,381

Câu 2:

Các chức năng của Sử học bao gồm

Xem đáp án » 19/09/2022 5,104

Câu 3:

Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ của Sử học? 

Xem đáp án » 19/09/2022 2,670

Câu 4:

Hiện thực lịch sử có điểm gì khác biệt so với nhận thức lịch sử?

Xem đáp án » 19/09/2022 1,551

Câu 5:

Đối tượng nghiên cứu của Sử học là

Xem đáp án » 19/09/2022 1,308

Câu 6:

Sử học là gì?

Xem đáp án » 19/09/2022 1,285

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »