Câu hỏi:

06/02/2020 1,590

Khái niệm tiêu dùng được hiểu như thế nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ

Xem đáp án » 06/02/2020 17,617

Câu 2:

Trong hàng loạt quy phạm pháp luật thể hiện các quan niệm về ……………… có tính chất phổ biến, phù hợp với sự phát triển và tiến bộ xã hội.

Xem đáp án » 06/02/2020 15,947

Câu 3:

Các tổ chức cá nhân không làm những việc bị cấm thuộc hình thức nào?

Xem đáp án » 06/02/2020 9,494

Câu 4:

Chị C bị bắt vì tội vu khống và làm nhục người khác, trong trường hợp này, chị C phải chịu trách nhiệm:

Xem đáp án » 06/02/2020 8,765

Câu 5:

Bà con nhân dân thôn X tham gia họp bàn xây dựng quy ước thôn là thực hiện hình thức dân chủ:

Xem đáp án » 06/02/2020 6,044

Câu 6:

Việc cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước được cụ thể hóa qua văn bản luật nào sau đây?

Xem đáp án » 06/02/2020 2,872

Câu 7:

Người dân tố cáo công ty Z xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Thanh tra môi trường đã vào cuộc điều tra và xử phạt công ty Z. Trong trường hợp này việc xử phạt của thanh tra môi trường là thể hiện hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây.

Xem đáp án » 06/02/2020 1,848

Bình luận


Bình luận